Projekt

Obecné

Profil

Speleologický klub FBMI sdružení Duhy Studánky

Struktura webových stránek

Stránky Speleoklubu FBMI jsou realizovány v projektovém prostředí Redmine. Je tak z důvodu snadného přístupu více osob, dobrého členění dat a rozsáhlé palety funkcí. Stránky jsou členěny takto:

 • Speleoalpinismus a speleologie
  Základní informace pro členy a veřejnost, harmonogram všech akcí, lokality.
 • Netopýří dóm
  Veškeré informace pro členy, stanovy, výpůjční řád, ceník, formuláře, kontakty na členy, seznamy, závěrečné práce, podklady pro výuku. Nutná registrace do systému a schválení instruktorem.
 • Velký dóm
  Veškeré informace pro instruktory. Nutná registrace do systému a schválení hlavním instruktorem.
 • Technický dóm
  Sklad, vybavení, revize, kontroly, zasedání a porady, funkce, bezpečnost. Nutná registrace do systému a schválení P-DET.
 • Zlatý dóm
  Finanční uzávěrky, proplácení akcí, vybírání příspěvků, rozpočty. Nutná registrace do systému a schválení P-DAFE.
 • LKISSzs
  Licenční kurz instruktor speleoalpinismu a speleologie – základní stupeň.
 • LKISSps
  Licenční kurz instruktor speleoalpinismu a speleologie – profi stupeň.

Harmonogramy akcí, výuky a ostatních aktivit

Harmonogramy jsou z praktického důvodu tvořeny vždy na období: "zimní semestr" (ZS) je navrhován během září a začíná koncem září či začátkem října, harmonogram "letního semestru" (LS) je navrhován v lednu a začíná v únoru, prázdninový harmonogram (PR), se plánuje v červnu a začíná koncem června.

Členství ve Speleologickém klubu FBMI sdružení Duhy Studánky (SKFBMIDS)

Plnohodnotné členství v klubu se všemi povinnostmi i výhodami je podmíněno členstvím v mateřské organizaci Duha Studánka. Jsou definovány následující typy členství:

 • Sympatizantem SKFBMIDS se stává každá entita, ústně nebo písemně projevíc zájem o členství v SKFBMIDS.
 • Členem SKFBMIDS se stává každý člen Duhy Studánky, ústně nebo písemně projevíc zájem o členství v klubu.
Postup při žádosti o členství v SKFBMIDS:
 1. Pročíst si dokument Stanovy sdružení Duha‎.
 2. Pročíst si dokument Poslání a postavení Speleologického klubu FBMI sdružení Duhy Studánky.
 3. Vyplnit přihlášku.
 4. Odevzdat podepsanou přihlášku odpovědné osobě.
Postup při platbě řádného příspěvku:
 1. Zkontrolovat si výši příspěvku v dokumentu Ceník DAFE
 2. Vyplnit potvrzení o zaplacení řádného příspěvku.
 3. Kontaktovat pokladníka a provést platbu.

Spřátelené organizace a partnerské organizace

Ostatní

Přílohy